Poľnohospodárske družstvo podielníkov Babín "v likvidácii"